Skupaj zmoremo
več!

Povezovanje starejše
generacije z izkušnjami in mlajše z idejami

Zmanjšajmo
število odloženih odpadkov na deponije!