Skupaj zmoremo
več!

Povezovanje starejše
generacije z izkušnjami in mlajše z idejami

Zmanjšajmo
število odloženih odpadkov na deponije!
Rabljeno pohištvo in predmete za dom lahko oddate v naš center