Spletna stran MENSANA je nastala v okviru operacije »Z revitalizacijo pohištva do družbenih učinkov«. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Logotip Ministrstvo za gospodarski razvoj Logotip Evropska Unija

Socialno podjetje Mensana d.o.o. - so.p. so ustanovili partnerji, ki delujejo na področju ravnanja z odpadki, ohranjanja in varovanja okolja ter na področju vključevanja ranljivih skupin v delovne procese, v socialno okolje, zagotavljanja različnih vrst pomoči socialno ogroženim itd.

Vsi partnerji izkazujejo visoko družbeno odgovornost na različnih področjih, kar je dokaz, da se lahko različne dejavnosti povezujejo, sodelujejo in ustvarjajo svoje vizije in sanje.

Naši ustanovitelji so :

Logotip podjetja Cerop
  • Javno podjetje Center za ravnanje z odpadki Puconci
  • Vaneča 81b, 9201 Puconci
  • Tel: (02) 545 93 16
  • E-pošta: info@cerop.si
  • www.cerop.si
  • Društvo za ohranjanje in varovanje okolja
  • Zeleni Rudnik
  • Vaneča 81a, 9201 Puconci
Logotip podjetja Mozaik

Objekt Medgeneracijsko središče MENSANA je prvenstveno namenjen sobivanju in soustvarjanju različnih generacij po modelu, ki je v razvitem svetu vse bolj uveljavljen kot oblika medgeneracijskih središč, kjer ljudje različnih poklicev in znanj, mladi in starejši najdejo različne možnosti sodelovanja, sobivanja, soustvarjanja – sožitja.

Z novimi programi v objektu želimo prispevati k obogatitvi gastronomske in storitvene ponudbe skozi prizmo krožnega gospodarjenja, ter to ponuditi domačinom in turistom, ki obiščejo Pomurje.

Proizvode in storitve, ki nastajajo pod okriljem socialnega podjetja Mensana d.o.o. in Zavoda Mensana tržimo pod skupno blagovno znamko MENSANA. Naše delovanje temelji na družbeni odgovornosti, zmanjševanju odpadkov, varovanju okolja, socialni integraciji, spodbujanju krožnega gospodarstva, podpori lokalnih pridelovalcev in medsebojnemu povezovanju. V naše delo vključujemo težje zaposljive osebe in tako skrbimo tudi za delovno integracijo najranljivejših skupin prebivalstva v naši regiji.

Medgeneracijsko središče Mensana se nahaja v poslovno-stanovanjskem objektu, ki je nastal na temeljih bivše Družbene prehrane, ki je nekoč veljala za enega izmed najpomembnejših gostinskih objektov v regiji.

V naših prostorih deluje Center prenove in ponovne uporabe, Restavracija Mensana in Pralnica s popravljalnico tekstilnih izdelkov. Naš osrednji prostor je večnamenski prostor, kjer deluje trgovinica s prenovljenim pohištvom, rabljenim drobnim inventarjem in lokalnimi produkti. Prostor je primeren tudi za druženje, seminarje, delavnice, praznovanja in druga tematska srečanja.

V Ključarovcih deluje enota Centra prenove in ponovne uporabe, kjer nastajajo unikatni izdelki z novo uporabno vrednostjo.